Produkter

Här presenterar vi våra produkter.

Kross AK300

Krossen AK300 används för krossning av aska, slagg, hårda sandklumpar m.m. Konstruktionen är en valskross med 2 valsar tillverkade av Nihard, vilket ger en lång livslängd. Kraftiga lager samt axeltätningar i hög kvalitet. Drifter består av 2 direktmonterade kuggväxel- motorer.​

Roterande sikt

Roterande sikt är ofta att föredra istället för vibrerande då man får en tystgående och helt dammfri konstruktion. Sikten är avsedd för siktning av kornformiga material till två eller flera fraktioner. Siktduk med maskvidd 1-20mm. Roterande siktar tillverkas i olika storlekar med kapaciteter från 1ton/h till 200ton/h.

Pneumatisk sändartank

Pneumatisk sändartank är en kombinerad lagringssilo och pneumatisk sändare i ett. Pneumatisk transport av material är en helt sluten och dammfri transportteknik. Material lämpade för pneumatisk sändartank är torra pulvermaterial med jämn kornstorlek t.ex. sand och olika typer av granulat m.m. Transportsträckor upp till hundra meter är möjliga. Påfyllningen av material göres från en bulkbil. Sändartank tillverkas i storlekar från 20m³ till 60m³ och är konstruerad enligt tryckkärlsdirektivet PED.

Lagringssilo

Silo i kraftigt utförande med diameter från 1m till 5m och volym upp till 250 m³. Benstativ eller kjolstativ. Utloppskona utformad för att förhindra valvbildning. Silon kan förses med fluidiserande eller vibrerande utlopp, avluftningsfilter, kontinuerlig nivåmätning.

Pneumatisk sändare

Pneumatisk transport av pulvermaterial är en helt sluten och dammfri transportteknik. Material lämpade för pneumatisk transport är torra pulvermaterial, t.ex. sand, kalk, cement, flygaska m.m. Transportsträckor upp till flera hundra meter är möjliga. Pneumatisk sändare är konstruerad enligt tryckkärlsdirektivet (PED) och tillverkas i olika storlekar från 0,1m³ till 3m³. Rörledning av stål och böjar i Nihard vilket ger en lång livslängd.

Skruvtransportör

Skruvtransportörer i kraftigt utförande levereras i diametrar från 100 – 500mm. Skruvspiralen tillverkas av stål med godstjocklek mellan 3 – 15mm. Axeln lagras i speciella lagerhus med separata tätningar av hög kvalitet. Skruvtransportörer levereras med runt hölje eller U-format hölje med lock. Driften består av direkt- monterad kuggväxelmotor.

Elevator

Skopelevator byggs i flera storlekar och utrustas med elevatorband av armerat kraftigt gummi och skopor i flera utförande och storlekar. Självrensande vänd- trumma. Driften består av en direktmonterad kuggväxel- motor på drivtrumman.

Bandtransportör

Bameco spillfria bandtransportör tillverkas i kapslat utförande som gör att man slipper spill från returparten, vilket ger en bättre miljö och lägre renhållningskostnad. Kraftig plåtkonstruktion tillåter långa spännvidder trots låg bygghöjd. Självrensande driv- och vändrulle. Rullställ i olika utförande med separat tätning för lager. Driften består av en direktmonterad kuggväxelmotor på drivaxeln. Transportband med bredd från 300 till 1000 mm av armerat kraftigt gummi. Även temperatur- beständigt till 200°C.

Vändok för formflaskor

Lyftok för formflaskor används för modelldragning, vändning, blackning och hopläggning. Lyftoket som hänges i en travers har eldriven vändningsfunktion av formflaskor samt eldriven inställning av flaskbredd. Maximal last 5 ton.