Pneumatisk sändare

Pneumatisk transport av pulvermaterial är en helt sluten och dammfri transportteknik. Material lämpade för pneumatisk transport är torra pulvermaterial, t.ex. sand, kalk, cement, flygaska m.m. Transportsträckor upp till flera hundra meter är möjliga. Pneumatisk sändare är konstruerad enligt tryckkärlsdirektivet (PED) och tillverkas i olika storlekar från 0,1m³ till 3m³. Rörledning av stål och böjar i Nihard vilket ger en lång livslängd.

Pneumatisk sändare är speciellt lämplig att använda då annan lagring finns. Påfyllning görs i toppen på tanken. Pneumatisk sändare består av sändartank för max 6 bar, pneumatisk manövererat inloppsspjäll och avluftningsspjäll, säkerhetsventil, tryckregulator, magnetventil, nivåvakt samt tryckvakt.

Vid svåra material monteras en fluidiserande botten.

Sändarna finns i följande storlekar:

Ø800
PS1000,1 m³
PS2000,2 m³
PS3000,3 m³
PS4000,4 m³
PS5000,5 m³
PS6000,6 m³
PS8000,8 m³
PS10001,0 m³
Ø1200
PS10001,0 m³
PS12001,2 m³
PS20002,0 m³
PS24002,4 m³
PS30003,0 m³

För mer information kontakta oss.