Vändok för formflaskor

Lyftok för formflaskor används för modelldragning, vändning, blackning och hopläggning. Lyftoket som hänges i en travers har eldriven vändningsfunktion av formflaskor samt eldriven inställning av flaskbredd. Maximal last 5 ton.

För mer information kontakta oss.