Pneumatisk sändartank

Pneumatisk sändartank är en kombinerad lagringssilo och pneumatisk sändare i ett. Pneumatisk transport av material är en helt sluten och dammfri transportteknik. Material lämpade för pneumatisk sändartank är torra pulvermaterial med jämn kornstorlek t.ex. sand och olika typer av granulat m.m. Transportsträckor upp till hundra meter är möjliga. Påfyllningen av material göres från en bulkbil. Sändartank tillverkas i storlekar från 20m³ till 60m³ och är konstruerad enligt tryckkärlsdirektivet PED.

För mer information kontakta oss.