Krossar

Krossen AK300 används för krossning av aska, slagg, hårda sandklumpar m.m. Konstruktionen är en valskross med 2 valsar tillverkade av Nihard, vilket ger en lång livslängd. Kraftiga lager samt axeltätningar i hög kvalitet. Drifter består av 2 direktmonterade kuggväxel- motorer.​

För mer information kontakta oss.

Konstruktion

Konstruktionen är en valskross med två valsar gjutna i Nihard, vilket ger en lång livslängd. En justerbar vals medför optimal drift oberoende av material.

Drivenheter

Drivenheterna består av två direktmonterade kuggväxelmotorer med individuellt anpassade varvtal, vilket ger en optimal drift.

Varvtalsvakt

Krossen är försedd med dubbla varvtalsvakter.