Sandkylare

Kylaren är speciellt avsedd för gjuteriindustrin. Kylaren används för kylning av återanvänd kemiskt bunden gjutsand. Kylaren är en indirekt kylare, där kylmediet är vatten. Kylaren är uppbyggd av sektioner med vattenkylda rör tätt monterade, mellan vilka sanden rinner och överför sin värme. Kylaren tillverkas i två storlekar. Maximal kapacitet 25 ton/h. Temperaturnoggrannhet 2°C.

För mer information kontakta oss.

Stäng meny