Blackningsstation

Blackningsstation för flödesblackning av sandformar. Stationen är avsedd för vattenblack och består av blackar med återrinning, blackkärl med pump och omrörare samt slang med flödesmunstycke. Stationen kompletteras lämpligen med lyftok med vändnings- funktion.

För mer information kontakta oss.

Stäng meny